Rekonštrukcia bytového domu proti vôli vlastníkov bytov.

V bytovom dome prebieha celková rekonštrukcia proti vôli viacerých vlastníkov bytov.
Domový dôverník nezverejnil riadne listinu s menami vlastníkov,ako kto hlasoval a začal s rekonštrukciou.
Teraz prácami obmedzuje starších a zdravotne postihnutých vlastníkov bytov,ktorí hlasovali proti celkovej
rekonštrukcii.Zadlžil celý bytový dom!
- Napríklad výmena výťahu trvala 7 týždňov-firma nemala súčiastky.Chodili sme pešo.
- Logie,na ktoré sme na svoje náklady dali pred pár rokmi zasklenie teraz demontujú a za nové zasklenie si máme opäť zaplatiť.
- Stúpačkové rozvody v jadrách idú meniť,aj keď sú dobré.Kto ochráni starších majiteľov pred takýmto jednaním?
Môže vlastník bytu zakázať búracie a rekonštrukčné práce v byte?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Premrštená cena zvykne záujemcov aj odradiť
Lokalita, územný plán a potenciál využitia, to sú podľa realitného makléra Romana Romaníka z realitnej spoločnosti RE/MAX Diamond faktory, ktoré ovplyvňujú predajnosť lesných pozemkov. Záujemcov môžu odradiť aj prehnané nároky klientov.
Ako môže vlastník dobre predať les
Predať spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť a znížiť tak podiely urbárnikov na spoločnom lese bez ich vedomia, nie je možné. Nedovolí to ani novela zákona o pozemkových spoločenstvách od 1. júla. Režim nakladania s majetom v urbariátoch je oproti iným lesným pozemkom špecifický.
Majitelia majú celý rad obmedzení
Každý pozemok určený na produkciu dreva musí mať svojho obhospodarovateľa, upozorňuje advokát Matej Marhavý. Urbárske spoločné nehnuteľnosti majú svoje špecifiká a od júla sa rozširujú aj práva podielnikov.
Vie vaša firma zabezpečiť ochranu pri práci. Nezanedbala tieto zásady?
Aj pád z malej výšky na tvrdý povrch dokáže spôsobiť vážne, až smrteľné zranenia. Pády z výšok sú jednou z najčastejších príčin pracovných úrazov.
Susedské zvady riešia viaceré orgány
Ľudia ako vlastníci by sa mali zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažovali iných. To hovorí zákon o susedských sporoch. Ako sa to detailne premieta do praxe a ako spory riešiť, objasňujú experti.