Rekonštrukcia bytového domu proti vôli vlastníkov bytov.

V bytovom dome prebieha celková rekonštrukcia proti vôli viacerých vlastníkov bytov.
Domový dôverník nezverejnil riadne listinu s menami vlastníkov,ako kto hlasoval a začal s rekonštrukciou.
Teraz prácami obmedzuje starších a zdravotne postihnutých vlastníkov bytov,ktorí hlasovali proti celkovej
rekonštrukcii.Zadlžil celý bytový dom!
- Napríklad výmena výťahu trvala 7 týždňov-firma nemala súčiastky.Chodili sme pešo.
- Logie,na ktoré sme na svoje náklady dali pred pár rokmi zasklenie teraz demontujú a za nové zasklenie si máme opäť zaplatiť.
- Stúpačkové rozvody v jadrách idú meniť,aj keď sú dobré.Kto ochráni starších majiteľov pred takýmto jednaním?
Môže vlastník bytu zakázať búracie a rekonštrukčné práce v byte?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.