Som zamestnaná ako upratovačka, zamestnávateľ chce so mnou spísať aj "zmluvu" o výpomoci do kuchyne.

Som krátko po skúšobnej dobe. Bola som prijatá ako upratovačka. Zamestnávateľ mi oznámil, že sa chystá so mnou podpísať "zmluvu" o výpomoci aj do kuchyne s tým, že keď bude treba, nebudem 8 hodín upratovať, ale budem 8 hodín v kuchyni. Ja s tým nesúhlasím. Ak zmluvu nepodpíšem, môžu ma prepustiť ?
Ďakujem.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.