Učiteľ po 65 r.nemôže učiť.Mám nárok na odstupné?Učím 20rokov a mám prac.zmluvu na dobu neurčitú.

Mám právo na odstupné?
Učím 20 rokov a mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú...a mám 65 rokov. Jak mi dá zamestnávateľ výpoveď z dôvodu môjho veku mám právo aj na odstupné po 20 rokoch?

Bol schválený predpis od 15.10.2019
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku;

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2019 § 82/7 odseku 4.
138/2019 Z. z.

Od aktuálneho školského roka 2019/2020 už nie je možné prijať do pracovného pomeru pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý dovŕšil 65 rokov, na neurčitý čas. Vyplýva to zo zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, podľa ktorého pracovný pomer týchto zamestnancov v školstve, ktorí dovŕšili 65 rokov do 31. augusta 2019 sa skončí najneskôr 31. augusta 2020.

Z pomôcky pre aplikačnú prax, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR adresovalo všetkým odborom školstva okresných úradov v sídle kraja, zriaďovateľom škôl a školských zariadení, školským úradom a školám vyplýva, že v prípade riaditeľa školy, ktorý k 31. augustu 2019 dosiahol 65 rokov, ale plynie mu ešte funkčné obdobie, jeho pracovný pomer skončí až uplynutím tohto obdobia.Rezort školstva informuje, že právny úkon, ktorý smeruje k vzniku, zmene alebo zániku pracovného pomeru, musí mať písomnú formu. „Odporúčame, aby zamestnávateľ pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi najmenej jeden mesiac pred skončením pracovného pomeru písomne oznámil, že jeho pracovný pomer sa skončí zo zákona, a to najneskôr ku 31. augustu 2020,“ ozrejmil rezort školstva. Zároveň by mal zamestnávateľ tohto zamestnanca vyzvať, aby mal ku dňu skončenia pracovného pomeru vyčerpanú dovolenku a odovzdal všetky jemu zverené pomôcky, materiály a zariadenia.

Pracovný pomer zamestnanca v školstve, ktorý dosiahol 65 rokov, sa nemusí nutne skončiť k 31. augustu 2020. Podľa ministerstva školstva sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu dohodnúť na predĺžení pracovného pomeru najdlhšie na dva roky. To sa realizuje vypracovaním písomného dodatku k existujúcej pracovnej zmluve. „Napríklad ak by mal pracovný pomer učiteľa zo zákona skončiť 31. augusta 2020, zamestnávateľ mu môže dodatkom k uzatvorenej pracovnej zmluve predĺžiť pracovný pomer od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021, a následne opätovne od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022 alebo jednorázovo na dva roky, teda od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2022,“ vysvetlilo ministerstvo školstva. Zároveň dodalo, že po tomto dátume už nie je možné pedagogickému a odbornému zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov, opätovne predĺžiť pracovný pomer.

#ministerstvo školstva

(7)
Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer podľa odseku 4.
138/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2019 § 82/7

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Ako fungujú 13. a 14. platy? Do 500 eur neplatia zamestnávatelia dane ani odvody
Dovolenkové a vianočné platy sú dôležitou súčasťou Zákonníka práce. Ich vyplácanie je pre firmy dobrovoľné a v tomto roku už nemusí 13. plat dosahovať výšku priemerného mesačného zárobku. Zamestnávatelia tak môžu pri nižších odmenách ušetriť.
O pár dní začnú vlaky jazdiť po novom. Pozrite si zmenený grafikon
Nový železničný grafikon je platný od 15. decembra 2019 do 12. decembra 2020.
Tri novinky v katastri. Priblížime vám, ktoré to sú
Zápisy alebo výmazy z katastra už môžete robiť elektronicky. Viaceré úkony sa zrýchlili.