Úhrada trov advokátovi

Asi pred trinástimi rokmi som predal ojazdený autobus. V tom istom roku ma kupujúci obvinil, že som mu predal autobus v zlom stave a požadoval kompenzáciu 200 000 SK. Po dlhých rokoch súdnych sporov bol vydaný konečný právoplatný verdikt v zmysle, že som súd vyhral a navrhovateľ je povinný uhradiť trovy konania môjmu právnemu zástupcovi na jeho účet. Môj právny zástupca požaduje, aby som mu zaplatil tieto trovy dopredu na základe faktúry, ktorú mi vystavil a zdôvodňuje to, že nie je ochotný vymáhať súdne trovy od navrhovateľa z dôvodu, že tento je platobne neschopný (nemá žiadny majetok). Súdil som sa o 200 000 Sk a môj právny zástupca mi vyfakturoval súdne trovy vo výške viac ako 8 tis. Eur. Môjmu právnemu zástupcovi som na začiatku sporu podpísal len štandardnú plnú moc na zastupovanie. Má môj právny zástupca na to nárok a hlavne, či podľa platnej právnej legislatívy som povinný môjmu právnemu zástupcovi uhradiť trovy v prípade, že navrhovateľ mne alebo jemu tieto trovy neuhradí?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Kto vás sleduje a čo o vás vie? Vďaka GDPR sa to dozviete aj vy
Po 25. máji tohto roka môžete požiadať všetky organizácie, s ktorými ste prišli do styku, aby vám poskytli údaje, ktoré o vás majú. Firmy musia prezradiť odkiaľ dáta získali, prečo ich spracovávajú a komu ich poskytli.
Pôdu gazda dostane do podnájmu
Chcete gazdovať na roli, ktorú vám kedysi vyčlenili do náhradného užívania? Koniec februára sa blíži a je to aj posledný termín, dokedy musíte podať na okresný úrad návrh. Dôvody v sérii otázok a odpovedí vysvetľuje Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Dohodár má na výber tri typy práce
Aké práce možno vykonávať na dohodu? S ktorými povinnosťami sa spájajú? Ako zdaníte v priznaní takto zarobené peniaze? Odpovede na všetky otázky, ale aj novinky pre dohodárov, ktoré vstúpia do praxe v priebehu tohto roku, vysvetlia odborníci na túto oblasť.
Vyberte si, pre koho chcete pracovať
Zaujímajú vás IT–technológie a radi by ste sa zamestnali v spoločnosti, ktorá zapája svojich ľudí do zaujímavých projektov? Pozrite si našu ponuku voľných pozícií na trhu.
Farmárčite na náhradných pozemkoch? Do konca februára musíte doručiť žiadosť na okresný úrad. Tu nájdete vzor
Vyčlenil vám kedysi pozemkový úrad náhradné pozemky, na ktorých hospodárite až doteraz? Tieto štyri podmienky musíte splniť, aby ste pokračovali v ich užívaní.