Úhrada trov advokátovi

Asi pred trinástimi rokmi som predal ojazdený autobus. V tom istom roku ma kupujúci obvinil, že som mu predal autobus v zlom stave a požadoval kompenzáciu 200 000 SK. Po dlhých rokoch súdnych sporov bol vydaný konečný právoplatný verdikt v zmysle, že som súd vyhral a navrhovateľ je povinný uhradiť trovy konania môjmu právnemu zástupcovi na jeho účet. Môj právny zástupca požaduje, aby som mu zaplatil tieto trovy dopredu na základe faktúry, ktorú mi vystavil a zdôvodňuje to, že nie je ochotný vymáhať súdne trovy od navrhovateľa z dôvodu, že tento je platobne neschopný (nemá žiadny majetok). Súdil som sa o 200 000 Sk a môj právny zástupca mi vyfakturoval súdne trovy vo výške viac ako 8 tis. Eur. Môjmu právnemu zástupcovi som na začiatku sporu podpísal len štandardnú plnú moc na zastupovanie. Má môj právny zástupca na to nárok a hlavne, či podľa platnej právnej legislatívy som povinný môjmu právnemu zástupcovi uhradiť trovy v prípade, že navrhovateľ mne alebo jemu tieto trovy neuhradí?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Odvolanie bude úspešné, ak sú splnené podmienky
Farmári, ktorí užívajú náhradné pozemky, si musia vzťahy k nim zlegalizovať, upozorňuje advokátka Barbora Ficeková.
Štát pridá počas sviatkov aj brigádnikom
Lepšie zárobky za soboty a nedele, ale aj za prácu v noci začnú plynúť pre dohodárov už v tomto roku.
Zdaniť príjem z dohody môže byť výhodné
Ak ste mali vlani príjmy z dohody pod sumou 1 901,67 eura, daňové priznanie podávať netreba. Ak ich však priznáte, môže to byť pre vás výhodné, lebo od štátu dostanete preplatok. Nezabudnite to urobiť do konca marca. Ako priznať daň z dohody, vysvetľuje Finančná správa.
Máte náhradné pozemky? Nezmeškajte termín
Dostali ste v minulosti do náhradného užívania pozemky namiesto tých, ktoré máte v družstve? Do konca februára musíte zájsť na okresný úrad, ak ich chcete užívať aj naďalej. Inak o ne prídete. Koho sa to týka, vysvetľuje Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.