Určenie vlastníckeho prava k ideálnemu spoluvlastníckemu podielu?

Dobrý deň.
Som spoluvlastníkom parciel v extraviláne, ktoré sú vedené správou katastra v ideálnych spoluvlastníckych podielov. Pochybením správy katastra sa stalo, že niektoré moje spoluvlastnícke podiely boli zapísané na LV inému spoluvlastníkovi.Nakoľko už došlo u spoluvlastníka k dedičskému konaniu, správa katastra mi odmietla opraviť chyby na LV..Vo veci sa mám obrátiť na súd alebo dohodnúť sa so spoluvlastníkom. Dohoda so spoluvlastníkom nie je možná, preto som sa obrátil na súd.
V minulosti došlo k deľbe sporných nehnuteľnosti v prírode a tým aj k zániku spoluvlastníckeho vzťahu.( rozhodnutie 911/1932).
Kataster však eviduje pozemky v podielov. Cez extravilán obce v budúcnosti má viesť diaľnica. Pri majetkoprávnom vysporiadaní s pozemkami pod diaľnicu, boli vlastníci vyplácaní taktiež v podielov. Pritom i pozemky pod diaľnicu boli v minulosti rozdelené a tým došlo k zániku spoluvlastníckeho vzťahu.
Mám nádej uspieť v súdnom konaní ak navrhujem súdu, aby opravil chyby na LV v ideálnych spoluvlastníckych podielov?Ďakujem . Vladimír.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus