Vklad nehnuteľnosti do SRO

Dobrý deň. SRO vznikla v 4/2018. V spol. zmluve nie sú riešené kapital. fondy. Konateľ chce do SRO vložiť nehnuteľnosti - budovu a pozemok, ktoré nadobudol dedením. Môže vložiť majetok len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tak aby nedošlo k navýšeniu základného imania? - bude tvoriť kapitálový fond. Môže sa pri tom vychádzať z hodnoty majetku určenej v rozhodnutí o dedičstve? (rozhodnutie z 12/2017). Ďakuejm

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.
Firmy hľadajú nové formy financovania
Financovanie rozvoja biznisu ponúka viacero možností. Z vlastných zdrojov alebo od rodiny. Takto začína s podnikaním väčšina podnikateľov.
Advokáti sa sťažujú: absolventi škôl nie sú pripravení na prax
Pripravenosť absolventov práva na povolanie je podľa advokátskych kancelárií veľmi slabá. Univerzity si to uvedomujú.