Vklad nehnuteľnosti do SRO

Dobrý deň. SRO vznikla v 4/2018. V spol. zmluve nie sú riešené kapital. fondy. Konateľ chce do SRO vložiť nehnuteľnosti - budovu a pozemok, ktoré nadobudol dedením. Môže vložiť majetok len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tak aby nedošlo k navýšeniu základného imania? - bude tvoriť kapitálový fond. Môže sa pri tom vychádzať z hodnoty majetku určenej v rozhodnutí o dedičstve? (rozhodnutie z 12/2017). Ďakuejm

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku