Vrátenie opakovaného príspevku na dieťa zverené do náhradnej starostlivosti?

Moja známa má tento problém s ÚPSVaR (ďalej len úrad). Súdnym rozhodnutím, ktorý nadobúdol právoplatnosť 11.5.2009 jej bolo zverené maloleté dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti. Na základe predbežného opatrenia zo dňa 11.4.2008 úrad začal vyplácať príspevok v sume 129,17€. Súdnym rozhodnutím zaviazal matku maloletej platiť na výživné 33€ mesačne. Dnes t.j. 18.11. obdržala list, kde úrad žiada vrátiť 528€ do 15 dní za obdobie od 1.5.2009 do 31.8.2010. Ide o sumu 33€ mesačne. Ide presne o tú sumu čo je matka povinná platiť výživné. Teda úrad až teraz prišiel na to, že od 1.5.2009 mala známa dostávať príspevok 91,81€ (124,81 mínus 33).
Odvolávajú sa na §12 ods.4 zákona č.627/2005 Z.z. o príspevku na podporu náhradnej starostlivosti ,,ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok neoprávnene, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť". Len neviem ako to moja známa spôsobila. Však ona za to nemôže, že jej po rozhodnutí súdu neznížili príspevok.
Súdu o zverení do náhradnej starostlivosti sa ako kolízny opatrovník zúčastnil aj ÚPSVaR. Rovnako im bol zaslaný rozsudok. Takže nič nebránilo v tom aby vydali rozhodnutie o znížení príspevku.

Potrebujem radu či naozaj tento právny stav spôsobila moja známa. Podľa mňa ide o chybu úradu. Známa bohužiaľ po dovŕšení 3r. dieťaťa si ešte nenašla zamestnanie a nemá tých 528€.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus