Vybudovanie výťahu v bytovom dome, hlasovanie.

Dobrý deň. Bývam v bytovom dome ktorý bol postavený bez výťahu. Teraz by sme chceli vybudovať v dome výťah. Chcem sa opýtať, keďže je to zásah do konštrukcie bytového domu stačí hlasovanie nadpolovičnej väčšiny nájomníkov, alebo všetkých nájomníkov: (§2 novela č.205/2014 Z.z. zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ďakujem za odpoveď. pekný deň ján

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku