vysporiadanie 1/2 parcely

Môj Ote odkúpil v roku 1985 pozemok od jednej pani Márie, ktorý užívala dlhé roky. Pozemok pozostával s ornej pôdy a lúky. Od odkúpenia je papier – Prehlásenie pozostávajúce z informácií o dátumoch , o predávajúcom =pani M, kupujúci =otec, + svedkovia, a že prijala peniaze za dané parcelové č. o daných výmerách.

Pre vysvetlenie ako to vtedy fungovalo , tá pani M mala ešte sestru a keď boli dospelé, tak pozemky si slovne rozdelili a užívali počas celého života, tak ako sa dohodli.

Avšak, krátko pred úmrtím z roku 2003 prišlo od obce čestné vyhlásenie od tej pani Márie, ktorá bola v domove dôh., že predala otcovi len ½ danej parcely.
Pani M umrela a prebehlo aj dedičské konanie v rodine, kde akože ostala tá druhá ½ . Čiže momentálne na katastri je uvedený otec a niekto kto nadobudol tú druhú polku.

Ja chápem že je to v otcov neprospech, lebo pani M prijala peniaze za pozemok ktorý síce dlhé roky užívala, ale úradne si so sestrou nič nepotvrdili ako sa podelili. A ešte že otec nečítal a teda ani neriešil prehlásenie od tej pani M kde čestne prehlasuje len ½ predala.

Dáte mi prosím návrhy akými spôsobmi skúsiť postupovať, čo urobiť, alebo ako by sa to mohlo dať do poriadku tú ½ parcely, ktorú otec síce odkúpil, ale na katastri je uvedený iný majiteľ ?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Lízing už atakujú aj spotrebné úvery
V prípade úveru na financovanie majetku je možný odpočet dane z pridanej hodnoty jednorazovo, pri lízingu nie.
Vyhnite sa chybám v priznaní typu A
Kedy musí urobiť daňové priznanie zamestnancovi jeho zamestnávateľ? Ale čo ak ste mali vlani zamestnávateľov viac. Aký je postup pri vypĺňaní tlačiva typu A. Čím sa definuje závislá práca. Odpovedia vám experti z daňovej oblasti.
Šesť vecí, na ktoré musíte pamätať, aby bol predaj bytu či domu bezpečný
Na zabezpečenie vlastného bývania nestačí len kvalitná kúpna zmluva.
Zomrel vám príbuzný. Na aké voľno máte nárok?
Smrť niekoho v rodine je vždy ťažká rana pre príbuzných. Treba obstarať pohreb a ďalšie veci z pozostalosti. Na aké voľno máte nárok zo Zákonníka práce?
Použite nové tlačivo typu B pre daň
Vyhnite sa chybám v priznaniach. Ak ste napríklad popri zamestnaní prenajímali byt, použite tlačivo typu B. Pozor, je už nové, skontrolujte si preto, či podávate správny formulár. Kedy sa dá uplatniť bonus na dieťa a ďalšie rady prináša Finančná správa, ako aj naši experti.