vysporiadanie 1/2 parcely

Môj Ote odkúpil v roku 1985 pozemok od jednej pani Márie, ktorý užívala dlhé roky. Pozemok pozostával s ornej pôdy a lúky. Od odkúpenia je papier – Prehlásenie pozostávajúce z informácií o dátumoch , o predávajúcom =pani M, kupujúci =otec, + svedkovia, a že prijala peniaze za dané parcelové č. o daných výmerách.

Pre vysvetlenie ako to vtedy fungovalo , tá pani M mala ešte sestru a keď boli dospelé, tak pozemky si slovne rozdelili a užívali počas celého života, tak ako sa dohodli.

Avšak, krátko pred úmrtím z roku 2003 prišlo od obce čestné vyhlásenie od tej pani Márie, ktorá bola v domove dôh., že predala otcovi len ½ danej parcely.
Pani M umrela a prebehlo aj dedičské konanie v rodine, kde akože ostala tá druhá ½ . Čiže momentálne na katastri je uvedený otec a niekto kto nadobudol tú druhú polku.

Ja chápem že je to v otcov neprospech, lebo pani M prijala peniaze za pozemok ktorý síce dlhé roky užívala, ale úradne si so sestrou nič nepotvrdili ako sa podelili. A ešte že otec nečítal a teda ani neriešil prehlásenie od tej pani M kde čestne prehlasuje len ½ predala.

Dáte mi prosím návrhy akými spôsobmi skúsiť postupovať, čo urobiť, alebo ako by sa to mohlo dať do poriadku tú ½ parcely, ktorú otec síce odkúpil, ale na katastri je uvedený iný majiteľ ?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Máte vo firme dve generácie mladých pracovníkov. Ako si ich udržať
Privítali ste nového kolegu - mileniála? O rok a pol bude inde. Štatistiky nepustia. Mileniálov označujú personalisti ako generáciu Y, teda mladých ľudí narodených v rokoch 80 až 90 minulého storočia. Vyznačujú sa tým, že vyznávajú pružnosť. Vrátane zmien zamestnania. Už teraz sú najpočetnejšou vekovou skupinou na trhu práce a ich podiel bude, samozrejme, ďalej stúpať.
Urbariáty budú musieť „prepisovať“ zmluvy
Čo by mali do nich zapracovať a ako, vysvetľuje Marek Maslák z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.