vysporiadanie 1/2 parcely

Môj Ote odkúpil v roku 1985 pozemok od jednej pani Márie, ktorý užívala dlhé roky. Pozemok pozostával s ornej pôdy a lúky. Od odkúpenia je papier – Prehlásenie pozostávajúce z informácií o dátumoch , o predávajúcom =pani M, kupujúci =otec, + svedkovia, a že prijala peniaze za dané parcelové č. o daných výmerách.

Pre vysvetlenie ako to vtedy fungovalo , tá pani M mala ešte sestru a keď boli dospelé, tak pozemky si slovne rozdelili a užívali počas celého života, tak ako sa dohodli.

Avšak, krátko pred úmrtím z roku 2003 prišlo od obce čestné vyhlásenie od tej pani Márie, ktorá bola v domove dôh., že predala otcovi len ½ danej parcely.
Pani M umrela a prebehlo aj dedičské konanie v rodine, kde akože ostala tá druhá ½ . Čiže momentálne na katastri je uvedený otec a niekto kto nadobudol tú druhú polku.

Ja chápem že je to v otcov neprospech, lebo pani M prijala peniaze za pozemok ktorý síce dlhé roky užívala, ale úradne si so sestrou nič nepotvrdili ako sa podelili. A ešte že otec nečítal a teda ani neriešil prehlásenie od tej pani M kde čestne prehlasuje len ½ predala.

Dáte mi prosím návrhy akými spôsobmi skúsiť postupovať, čo urobiť, alebo ako by sa to mohlo dať do poriadku tú ½ parcely, ktorú otec síce odkúpil, ale na katastri je uvedený iný majiteľ ?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Vlastníci opravu lodžií nezvládnu
Ako vidia odborníci otázku individuálnej starostlivosti vlastníka bytu o svoj balkón? Môže každý vlastník zvládnuť technickú stránku jeho údržby či opravy. K problematike sa vyjadruje statik Jozef Baran.
Garážové státie bude vo výlučnom užívaní
Koncentrovanie hlasovania na schôdzach v bytovkách do konkrétnych paragrafov, aby bolo na rozdiel od doterajšej úpravy prehľadnejšie, ale aj výlučné užívacie právo vlastníka na balkón či garážové státie zavádza novela bytového zákona poslancov Edity Pfundtner a Petra Antala.
Do bytoviek „príde“ nový zákon
Zrušenie hodinového čakania na domových schôdzach vlastníkov, ale aj zavedenie výlučného užívania balkónov, lodžií či garážových miest. To sú aktuálne návrhy, podľa ktorých sa má zmeniť 25 rokov starý predpis určený vlastníkom bytov. Novinky hodnotí Marek Valachovič, advokát a vedúci autorského kolektívu odborného komentára k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Kde majú hľadať seniori pomoc? Sme často tí poslední, kam sa môžu obrátiť, hovorí šéfka Fóra pre pomoc starš
My, seniori, sme často nepohodlní, lebo narúšame pokoj spoločnosti. Štátu neraz kazíme štatistiky. Aj o tom hovorí Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším.
Ako znížiť energetickú náročnosť verejných budov. Možnosť pre obce aj mestá
Súčasný stav mnohých verejných budov je katastrofálny. Svojej obnovy sa zatiaľ dočkalo len 25 percent z nich, pričom verejný sektor predstavuje približne 15- tisíc budov.