vysporiadanie 1/2 parcely

Môj Ote odkúpil v roku 1985 pozemok od jednej pani Márie, ktorý užívala dlhé roky. Pozemok pozostával s ornej pôdy a lúky. Od odkúpenia je papier – Prehlásenie pozostávajúce z informácií o dátumoch , o predávajúcom =pani M, kupujúci =otec, + svedkovia, a že prijala peniaze za dané parcelové č. o daných výmerách.

Pre vysvetlenie ako to vtedy fungovalo , tá pani M mala ešte sestru a keď boli dospelé, tak pozemky si slovne rozdelili a užívali počas celého života, tak ako sa dohodli.

Avšak, krátko pred úmrtím z roku 2003 prišlo od obce čestné vyhlásenie od tej pani Márie, ktorá bola v domove dôh., že predala otcovi len ½ danej parcely.
Pani M umrela a prebehlo aj dedičské konanie v rodine, kde akože ostala tá druhá ½ . Čiže momentálne na katastri je uvedený otec a niekto kto nadobudol tú druhú polku.

Ja chápem že je to v otcov neprospech, lebo pani M prijala peniaze za pozemok ktorý síce dlhé roky užívala, ale úradne si so sestrou nič nepotvrdili ako sa podelili. A ešte že otec nečítal a teda ani neriešil prehlásenie od tej pani M kde čestne prehlasuje len ½ predala.

Dáte mi prosím návrhy akými spôsobmi skúsiť postupovať, čo urobiť, alebo ako by sa to mohlo dať do poriadku tú ½ parcely, ktorú otec síce odkúpil, ale na katastri je uvedený iný majiteľ ?

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Živnostníčky môžu počas materskej podnikať
Rozdiel v porovnaní s tým, keď materské dostáva zamestnankyňa, je pri živnostníčke ten, že môže podnikať a mať z toho príjmy. Žiadne pozastavenie či koniec živnosti nehrozí. Ani obmedzenie príjmu, zdôrazňuje v rozhovore Dana Fráková zo spoločnosti Libertax Consulting
Nárok si musíte uplatniť v poisťovni
Pred uplatnením nároku na materské je dôležitý čas, keď si matka platila nemocenské v Sociálnej poisťovni. Od toho sa odvíja aj jeho výška.
Materské môžu poberať matka i otec
Materská dovolenka bola kedysi výsadou matiek. Situácia sa však mení. Často sú to práve otcovia, ktorí preberajú štafetu starostlivosti o dieťa hneď po narodení a dostávajú materské.
Kúpili ste si nové auto v cudzine. Viete, aké máte povinnosti?
Ak ste si ako súkromná osoba kúpili nové auto alebo nejaký iný dopravný prostriedok z iného členského štátu EÚ, zaplatíte 20 percent DPH daňovému úradu, kde máte trvalý pobyt.
Nebudeme tolerovať nájomcov, ktorí neobhospodarujú pôdu
Generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová pre Hospodárske noviny hovorí aj o novinkách, ktoré pozemkový fond zavádza.