Vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu.

Otec v šesťdesiatich rokoch postavil dom na pozemku v intraviláne ,v tom čase až do roku 2011 vedenom ako orná pôda.Bol vlastníkom 1/6 spolu zo súrodencami.Táto orná pôda bola sa nachádza vedľa rodičovského domu a pozemku môjho otca.Kedže nás bolo 5 detí začali rodičia stavať a chceli sa zo spoluvlastníkmi vysporiadať.Vzhľadom k tomu,že sa nedohodli to ostalo tak.O to isté sa pokúšal otec v roku 1994,ale už s pozostalými po svojich bratoch,ale tiež to k ničomu neviedlo.Za ten čas sa staral nielen o pozemok pri dome,ktorý postavil vo výmere vyše 3000m2,ale aj o všetky pozemky čo je okolo 5000m2 kde mal 1/6 z výmery.V dedičskom konaní sme celú pozostalosť prenechali mame.Mama zomrela v roku 2006 a v roku 2011 sa z ornej pôdy stala záhrada.Tým pádom moji bratranci mohli podať návrh na znovuobjavené dedičstvo na náš podnet.Predtým boli všetci rozhádaní a nikto to nechcel dať na toho druhého ,kým to bolo nedeliteľné .Teraz sa väčšina spojila,aj ked´sa predtým tvárili,že o to nemajú záujem a že či sa im to oplatí.Asi áno,lebo nám poslali návrh na vysporiadanie,kde parcelu rozdelili tak,aby náš dom zasahoval do 3/6 svojim pôdorysom do pozemku všetkých a tým pádom požadujú finančnú náhradu za zastavanú plochu t.j.vyplatenie trhovej hodnoty stav. pozemku 50 euro za m2.Nebránim sa tomu ,že pozemok pod domom patrí aj im,ale tento pozemok o výmere 136 m2 zhodnotil môj otec.Toto sa pri vysporiadaní,či už dohodou,alebo súdne nezohľadnuje?Alebo je to už cenovo jedno /trhová cena/ či je to zastavaná plocha,alebo záhrada.Mohli to rozdeliť aj tak,že by sme zasahovali len v 1/6 do ich spoločnej výmery.Stavba je legalizovaná,má užívacie povolenie,súp.číslo a je zakreslená na mape.Môžu sa nám vyhrážať ,že ak sa nedohodneme dajú dom zbúrať?Rodinný dom,že má smiešnu hodnotu ak nie je postavený na vlastnom pozemku.Ale vtedy ak by sme si predsa len tú ich časť pozemku pod domom odkúpili,by mali súhlasiť s tým,že si dáme urobiť geometrický plán,aby pozemok pod domom a výmera patriaca k 1/6 k celku bola naša vlastná,ak by sme to chceli predať.Mám pravdu?Celý pozemok-záhrada je zatiaľ spoločný.Táto záhrada je v extavilane o výmere vyše 3000m2.My aj spoluvlastníci chceme všetko predať.Citujem z ich návrhu:navrhujeme zakotviť súhlas oboch zúčast. strán/jedna strana podiel.spoluvlastníci a druhá strana vlastníci stavby rod.domu/,že žiadna zo strán nebude po rozdelení parciel zasahovať do nakladania s novovymeranými pozemkami druhej strane,ani si nebude uplatňovať v prípade predaja využitie predkupného práva,pričom obe strany berú na vedomie,že zmena v označení/číslovaní/oboch novovytvorených parciel sa uskutoční až po ich solo predaji novým vlastníkom.Spoluvlastníci nechcú zasahovať do vlastníckych práv opačnej strane.Dajú súhlas k predaju podielu nehnuteľnosti opačnej strane,ak sa táto rozhodne svoju časť predať a súhlas sa bude vyžadovať.Sami zase požadujú rovnaký postoj od opačnej strany.Je to serioz ny návrh?Co z toho pre nás vyplýva?Už im nedôverujem,lebo pri vyjadrení iného názoru už som bola zlá. Možno majú v niečom pravdu ,ale potrebujem aj iný odborný názor a radu.

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus