Započítanie daru do dedičského konania

Dobrý deň potrebovala by som poradiť v modelovej situácii.

Otec mal štyri deti, 2 chlapci 2 dievčatá. Počas svojho života daroval na základe darovacej zmluvy plnoletej dcére pozemok, plnoletým synom na základe kúpno-predajnej zmluvy predal ďalšie pozemky, Posledná dcéra neobdržala nič pretože sa s otcom dohodla, že sa oňho bude starať do konca života. Konkrétna dcéra ale zomrela skôr ako otec. Po smrti otca prebehlo dedičské konanie, ktoré sa uzatvorilo. Následne znova po 7mich rokoch prebieha dedičské konanie na nevyriešené pozemky (katastrálne chyby a merania). Na tomto dedičskom konaní sa stretli tri deti po zosnulom otcovi a právny zástupca detí zosnulej dcéry. V rámci tohto dedičského konania boli predmety dedenia rozdelené rovnakými podielmi a konanie ukončené. Právny zástupca detí zosnulej dcéry zosnulého otca však následne napadol dedenie a navrhol započítať do predmetu dedenia aj pozemky, ktoré zosnulý otec daroval deťom za života.

Chcem sa opýtať či deti po zosnulej dcére majú nárok na dary (určitým podielom), ktoré boli darované za života zosnulého súrodencom ich matky (pozn.: na základe právnych dokumentov, nie ústnej dohody). Teda či sa v tomto prípade dary započítavajú do dedičského konania, pretože ak áno, nevidím dôvod resp. význam darovacej zmluvy.

V zmysle
§ 484
Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.
§ 479
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
DEDENIE ZO ZÁKONA
§ 473
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ďakujem S pozdravom Linda

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Poistenci, preverte si, koľko vám na očkovanie prispeje vaša poisťovňa
Povinné očkovanie je plne hradené štátom. Niektoré vakcíny nám však lekár môže iba odporúčať a my si za nich musíme zaplatiť. Zdravotné poisťovne preto ponúkajú svojim klientom rôzne benefity.
Nezaočkovaných musí lekár nahlásiť úradom
Očkovanie pomáha chrániť spoločnosť, napriek tomu je pre mnohých strašiakom.
Akú penziu by ste dostali ihneď a o koľko by narástol váš dôchodok, ak by ste popri ňom aj pracovali
Do dôchodku už nie je ďaleko a vy zvažujete, čo sa vám viac vyplatí. Pozrite si konkrétne príklady z praxe, aký by vám vyšiel predčasný dôchodok, koľko by ste dostali po dosiahnutí dôchodkového veku a o koľko by vám vrástla penzia, ak by ste popri nej chodili aj do práce.
Ktoré značky áut sa opotrebúvajú najpomalšie a ktoré sa aj po ojazdení oplatí i havarijne poistiť?
Majitelia starších vozidiel často zvažujú, či treba mať popri povinnej zákonnej poistke aj tú havarijnú. Na isté modely sa to oplatí, na iné nie.
Návrh za 300 miliónov eur padol. Zvýšený prídavok na dieťa nebude
Plénum pri návrhu na skrátený režim pri prídavku na dieťa nebolo uznášaniaschopné ani na druhý pokus