Započítanie daru do dedičského konania

Dobrý deň potrebovala by som poradiť v modelovej situácii.

Otec mal štyri deti, 2 chlapci 2 dievčatá. Počas svojho života daroval na základe darovacej zmluvy plnoletej dcére pozemok, plnoletým synom na základe kúpno-predajnej zmluvy predal ďalšie pozemky, Posledná dcéra neobdržala nič pretože sa s otcom dohodla, že sa oňho bude starať do konca života. Konkrétna dcéra ale zomrela skôr ako otec. Po smrti otca prebehlo dedičské konanie, ktoré sa uzatvorilo. Následne znova po 7mich rokoch prebieha dedičské konanie na nevyriešené pozemky (katastrálne chyby a merania). Na tomto dedičskom konaní sa stretli tri deti po zosnulom otcovi a právny zástupca detí zosnulej dcéry. V rámci tohto dedičského konania boli predmety dedenia rozdelené rovnakými podielmi a konanie ukončené. Právny zástupca detí zosnulej dcéry zosnulého otca však následne napadol dedenie a navrhol započítať do predmetu dedenia aj pozemky, ktoré zosnulý otec daroval deťom za života.

Chcem sa opýtať či deti po zosnulej dcére majú nárok na dary (určitým podielom), ktoré boli darované za života zosnulého súrodencom ich matky (pozn.: na základe právnych dokumentov, nie ústnej dohody). Teda či sa v tomto prípade dary započítavajú do dedičského konania, pretože ak áno, nevidím dôvod resp. význam darovacej zmluvy.

V zmysle
§ 484
Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.
§ 479
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
DEDENIE ZO ZÁKONA
§ 473
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ďakujem S pozdravom Linda

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Chcete za svoju pôdu náhradný pozemok? Takto sa k nemu môžete dostať
Pre veľkú rozdrobenosť pôdy nemôžete užívať svoje pozemky.
Ako sa zmenili dávky? Pozrite sa, koľko dostanete po novom
Ľuďom na PN, nezamestnaným, ŤZP či mladým rodinám štát zdvihol od tohto roka viacero dávok. Vybrali sme pre vás tie najdôležitejšie.
Za akých podmienok ešte dostanete hypotéku a kedy vám ju zamietnu
Mladí ľudia musia po novom kúpu bytu či domu odložiť na neskôr. Čas na splatenie hypotéky sa im tak výrazne skráti. Pozrite si príklady z praxe, kedy vám banka ešte hypotekárny úver odsúhlasí.
Prišli ste o pozemok? Rozhodnutie katastra môže preskúmať aj prokurátor
Zistili ste, že na liste vlastníctva vám chýba parcela? Alebo vám sused zabral časť záhrady? Kúpte si dnes a zajtra Hospodárske noviny a dozviete sa, ako môžete svoj spor vyriešiť.
Kedy si manželia pri rozvode nedelia majetok na polovicu
Manželstvom vzniká špecifický druh bezpodielového spoluvlastníctva. Zákon ich berie, ako keby šlo o jednu osobu. Pri porozvodovom delení majetku na polovicu však existujú výnimky.