započítanie služobnej praxe

Prosím o určenie správnosti postupu výpočtu služobnej praxe u uvedeného zamestnanca:
Zamestnanec podľa zápočtových listov mal priznanú odbornú prax za obdobie:
od 18.04.1995 do 28.02.1997, t.j. 1 rok 317 dní
 od 01.03.1997 do 31.12.2003, t.j. 6 rokov 306 dní
 od 01.01.2004 do 31.03.2011, t.j. 7 rokov 90 dní
 od 01.09.2012 do 30.11.2013, t.j. 1 rok 91 dní.

V čase od 1.4.2011 sa zamestnancovi skončil štátnozamestnanecký pomer výpoveďou, t.j. nebol v štátnej službe. Nový štátnozamestnanecký pomer mu vznikol služobnou zmluvou, a to od 01.09.2012 a trvá. Myslím si, že skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (od 1.4.2011 do 31.8.2012) nemá vplyv na to, aby mu jeho doterajšia služobná prax bola odrátaná. V štátnej službe bol od 31.7.2002.
Dňa 1.9.2012 vznikol zamestnancovi opäť ŠZP a bolo mu vydané Oznámenie o výške a zložení funkčného platu so služobnou praxou 8 %. (odrátalo sa mu 9 rokov).
Bol tento postup výpočtu služobnej praxe správny.

Domnievam sa, že celý tento čas aj pred rokom 2003 sa započítava do dĺžky služobnej praxe štátneho zamestnanca, pričom od 31.7.2002 požiadal v súlade s ust. § 154 a § 155 zákona č. 312/2001 Z. z. účinného k 31.12.2003 o nástup do dočasnej ŠS.
V zmysle § 81 Čas odbornej praxe a ďalší čas zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe účinného k 31.12.2003 sa do času odbornej praxe štátneho zamestnanca sa započítava čas odbornej praxe získanej aj pred vymenovaním do štátnej služby, ak predchádzajúca pracovná činnosť mala rovnaký alebo obdobný charakter ako činnosť vykonávaná na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste, ak ďalej nie je ustanovené inak.
ďakujem

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku

Články

Ako sa zmenili dávky? Pozrite sa, koľko dostanete po novom
Ľuďom na PN, nezamestnaným, ŤZP či mladým rodinám štát zdvihol od tohto roka viacero dávok. Vybrali sme pre vás tie najdôležitejšie.
Za akých podmienok ešte dostanete hypotéku a kedy vám ju zamietnu
Mladí ľudia musia po novom kúpu bytu či domu odložiť na neskôr. Čas na splatenie hypotéky sa im tak výrazne skráti. Pozrite si príklady z praxe, kedy vám banka ešte hypotekárny úver odsúhlasí.
Prišli ste o pozemok? Rozhodnutie katastra môže preskúmať aj prokurátor
Zistili ste, že na liste vlastníctva vám chýba parcela? Alebo vám sused zabral časť záhrady? Kúpte si dnes a zajtra Hospodárske noviny a dozviete sa, ako môžete svoj spor vyriešiť.
Kedy si manželia pri rozvode nedelia majetok na polovicu
Manželstvom vzniká špecifický druh bezpodielového spoluvlastníctva. Zákon ich berie, ako keby šlo o jednu osobu. Pri porozvodovom delení majetku na polovicu však existujú výnimky.
Odborník radí, komu sa viac oplatí murovaný dom, drevodom či kontajnerová stavba
Od budúceho roka musia byť všetky nové stavby postavené ako budovy s takmer nulovou potrebou energií. Prekombinovať úsporné opatrenia sa neoplatí. Prečo? Objasňuje Martin Mihál, predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov.