Zaúčtované platby bankomatovou kartou v peňažnom denníku..

maximálne 100 znakov, detaily k otázke môžete zapísať v ďalšom kroku