Sociálna poisťovňa

Člen poradne od: 29. apríl 2011
Dôchodkové, nemocenské, úrazové, garančné a poistenie v nezamestnanosti
Expert HN

Tento používateľ nepridal žiadne otázky.

Sociálna poisťovňa pred 5 rokmi 11 mesiacmi
Andrea Hoffmanova pred 7 rokmi 3 týždňami
Ľubica Navrátilová pred 7 rokmi 3 týždňami
Sociálna poisťovňa pred 7 rokmi 1 mesiacom
Sociálna poisťovňa pred 7 rokmi 1 mesiacom
Ľubica Navrátilová pred 7 rokmi 1 mesiacom
Sociálna poisťovňa pred 7 rokmi 1 mesiacom
Anna SLEZÁKOVÁ pred 7 rokmi 1 mesiacom
Ľubica Navrátilová pred 7 rokmi 1 mesiacom
Sociálna poisťovňa pred 7 rokmi 1 mesiacom

Stránky

Články

Zriadenie elektronických stránok pre mladistvých umožní zákon o e-Governmente
Prvého augusta začne platiť novela zákona o e-Governmente. Dotkne sa viacerých oblastí.
Opatrovať seniora môže i príbuzný
Ak sa rozhodnete, že chcete opatrovať niektorého z rodičov, môžete ho ubytovať vo verejnom či neverejnom zariadení. Ako samoplatca však stráca nárok na príspevky od štátu.
Odvody začnú platiť tisíce živnostníkov
Podnikáte na živnosť alebo ste samostatne zárobkovo činnou osobou? Podávali ste daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca? V týchto dňoch by ste sa mali dozvedieť o výške, v akej budete ďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne alebo či vám povinnosť platiť ich zanikne. Prvú platbu musíte uhradiť za júl do 8. augusta.
Seniori budú pri zmluvách chránení
Najmä seniori podľahnú rôznym lákavým ponukám alebo sa neuvážene zadlžujú cez nebankové spoločnosti. Situáciu by mala zmeniť pripravovaná veľká reforma opatrovníctva. Hovoríme o nej s Editou Pfundtner, štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, a Robertom Dobrovodským zo sekcie legislatívy.
Senior by mal byť v domácom prostredí čo najdlhšie
Poplatky určujú zariadenia podľa nákladov za službu za predošlý rok. Seniori za ňu hradia napríklad v Trenčíne len štvrtinu ceny.